Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở theo quy định mới nhất 2023

Bởi danhgiahanoi
37 Lượt xem

Xin cấp phép xây dựng là hạng mục công việc quan trọng mà rất nhiều chủ nhà phải để ý khi có dự định thực hiện việc xây dựng căn nhà cho mình. Các thủ tục xin giấy phép xây dựng là việc làm tưởng chừng không quá khó khăn do đã có quy định của pháp luật khá rõ ràng. Mặc dù vậy, trên thực tế vẫn không ít các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ của người dân gặp khó khăn trong việc xin giấy phép. Theo những gì chúng tôi (Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Sơn Hà – SHAC, Sơn Hà Architecture) thì khó khăn đó không chỉ là về giấy tờ, thủ tục mà còn liên quan đến chi phí xin phép xây dựng nhà ở.

Khi thực hiện một thủ tục hành chính bất kỳ thì các loại thuế, phí và lệ phí là các khoản chi phí chủ yếu. Với thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở, các loại chi phí này cũng là chi phí chính. Tuy nhiên, đã có không ít chủ nhà do không nắm rõ quy định hoặc do đất đai dùng để xây dựng nhà ở gặp vấn đề về mục đích sử dụng… nên gây ra nhiều khó khăn, khiến chi phí thực hiện thủ tục xin cấp phép xây dựng bị đội lên rất nhiều. Lệ phí xin giấy phép xây dựng là bao nhiêu chính là câu hỏi chúng tôi nhận được nhiều đề nghị tư vấn giải đáp từ các khách hàng.

Nhằm khắc phục những vướng mắc đó của những chủ góp vốn đầu tư, bên cạnh việc san sẻ những thông tin như thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau tại Q. Quận Thủ Đức, thành phần và số lượng hồ sơ xin phép xây dựng khu công trình, … chúng tôi cũng xin được san sẻ những kinh nghiệm tay nghề thiết yếu để người sử dụng hoàn toàn có thể dữ thế chủ động về những khoản ngân sách phát sinh khi thực thi thủ tục xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau cho mình .

CÁC LOẠI CHI PHÍ CẦN THIẾT ĐỂ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở

Sự đổi khác trong những chủ trương của cơ quan chính phủ khiến người dân nhiều khi chưa kịp chớp lấy thông tin. Một trong những yếu tố mà gia chủ chăm sóc nhất phải kể đến chính là nắm rõ những khoản ngân sách xây dựng .
Giấy phép xây dựng là một loại thủ tục hành chính, vì thế những loại phí và lệ phí thực thi thủ tục cần phải tuân theo lao lý của pháp lý. Theo pháp luật hiện hành mà chúng tôi tổng hợp được thì việc xin phép xây dựng phải chịu một số ít loại phí như sau :
– Lệ phí cấp phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau của nhân dân ( thuộc đối tượng người tiêu dùng phải có giấy phép ) ;
– Lệ phí cấp phép xây dựng những khu công trình khác và những trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng .
Các khoản ngân sách cấp giấy phép xây dựng nhà ở lúc bấy giờ được liệt kê một phần tại Thông tư 02/2014 / TT-BTC của Bộ Tài Chính. Nhưng cũng cần nói thêm rằng thông tư này chỉ lao lý về lệ phí cấp giấy phép xây dựng, còn trong thực tiễn có nhiều quy trình kiểm tra, đánh giá và thẩm định cũng phát sinh ra những ngân sách .

>> Chi tiết Thông tư 02/2014/TT-BTC  xem tại đây.

ĐỐI TƯỢNG THU VÀ MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

( Trích thông tư Bộ kinh tế tài chính về hướng dẫn chính sách thu, nộp và quản trị lệ phí cấp giấy phép xây dựng )

1, Đối tượng thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng, bao gồm xây dựng mới, cải tạo, mở rộng, sửa chữa lớn, trùng tu, tôn tạo thuộc diện phải được cấp giấy phép xây dựng quy định tại khoản 1 Điều 89 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý đầu tư và xây dựng; trừ các công trình được miễn lệ phí cấp giấy phép xây dựng sau đây:

a ) Công trình do thủ tướng nhà nước quyết định hành động góp vốn đầu tư và những khu công trình trực tiếp bảo vệ bảo mật an ninh, quốc phòng .
b ) Công trình thuộc dự án Bất Động Sản sử dụng vốn góp vốn đầu tư trực tiếp của quốc tế ( FDI ), khu công trình xây dựng trong khu công nghiệp tập trung chuyên sâu và khu công trình thuộc dự án Bất Động Sản BOT .
c ) Công trình thuộc dự án Bất Động Sản tăng trưởng kiến trúc, dự án Bất Động Sản tăng trưởng đô thị mới, những dự án Bất Động Sản thành phần trong khu đô thị mới đã có phong cách thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán được duyệt theo đúng lao lý của pháp lý .
d ) Công trình thuộc dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư nhóm B, C có quyết định hành động góp vốn đầu tư của cấp có thẩm quyền, phong cách thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán đã được phê duyệt sau khu có văn bản thẩm định và đánh giá của cơ quan chức năng quản trị xây dựng của cấp quyết định hành động góp vốn đầu tư hoặc Sở Xây dựng hoặc Sở có xây dựng chuyên ngành .
g ) Công trình nhà ở của dân thuộc đối tượng người tiêu dùng được miễn cấp giấy phép xây dựng theo pháp luật tại khoản 3 b Điều 39 Nghị định số 52/1999 / NĐ-CP ngày 08/07/1999 của nhà nước .

2, Đối tượng nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng là các chủ đầu tư các công trình thuộc đối tượng phải thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng quy định tại điểm 1 mục này.

3, Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng được quy định như sau:

a ) Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng so với :
Nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau của nhân dân ( thuộc đối tượng người tiêu dùng phải có giấy phép ) : 50.000 ( năm mươi nghìn ) đồng / giấy phép ;
Công trình khác : 100.000 ( một trăm nghìn ) đồng / giấy phép .
( Phí xây dựng nhà ở được tính bằng tỷ suất Xác Suất trên kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở và không gồm có ngân sách thiết bị. Cụ thể, mức phí xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau được tính theo diện tích quy hoạnh xây dựng nhưng tối đa không quá 35.000 đồng / mét vuông. Cách tính này được vận dụng theo nguyên tắc giảm dần theo cấp nhà và mức thu vận dụng so với nhà ở nông thôn thấp hơn nhà ở đô thị ) .
b ) Mức thu gia hạn giấy phép xây dựng : 10.000 ( mười nghìn ) đồng .

* Chú ý: Mức thu phí xấp giấy phép xây dựng tại một số tỉnh thành:

  • Cấp mới đối với nhà ở riêng lẻ của nhân dân (thuộc đối tượng phải có giấy phép): Hà Nội = 75.000đ/giấy phép; TP. Hồ Chí Minh = 50.000đ/giấy phép; Đà Nẵng = 50.000đ/giấy phép; Hải Phòng = 50.000Đ/giấy phép; Nghệ An = 50.000Đ/giấy phép.
  • Cấp mới đối với công trình khác): Hà Nội = 150.000đ/giấy phép; Hải Phòng = 100.000đ/giấy phép; Nghệ An = 150.000đ/giấy phép.
  • Gia hạn giấy phép xây dựng): Hà Nội = 15.000đ/giấy phép; Hải Phòng = 10.000đ/giấy phép; Nghệ An = 10.000đ/giấy phép.

TỔ CHỨC THU, NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG

1, Cơ quan cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 41 Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 của Chính phủ nêu trên có nhiệm vụ tổ chức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại Thông tư này (dưới đây gọi chung là cơ quan thu).

2, Lệ phí cấp giấy phép xây dựng thu bằng tiền Việt Nam. Hàng ngày hoặc chậm nhất là 5 ngày một lần, cơ quan thu phải nộp số tiền lệ phí đã thu được vào tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí của cơ quan thu mở tại Kho bạc nhà nước nơi giao dịch. Hàng tháng chậm nhất là ngày 10, cơ quan thu phải kê khai, nộp 90% (chín mươi phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được của tháng trước vào ngân sách nhà nước theo chương,loại, khoản tương ứng, mục 046 Mục lục Ngân sách nhà nước hiện hành.

3, Cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm thu, nộp và quản lý sử dụng tiền lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/05/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước. Cơ quan thu được tạm trích 10% (mười phần trăm) tổng số tiền lệ phí thu được trước khi nộp vào ngân sách nhà nước để chi phí cho việc cấp giấy phép và thu lệ phí như sau:

  • Chi phí in (mua) giấy phép.
  • Chi phí tiền công và phụ cấp theo tiền công quy định.
  • Chi phí vật tư văn phòng.
  • Chi phí sửa chữa tài sản máy móc, công cụ phục vụ công tác thu.

Trích quỹ khen thưởng cho cán bộ, công nhân viên thực thi thu nộp lệ phí, trung bình một người một năm không quá ba tháng lương thực hiện .
Tổng số tiền được trích sau khi trừ số thực chi theo đúng nội dung lao lý trên đây, cuối năm nếu chưa sử dụng hết thì phải nộp hết số còn lại vào ngân sách nhà nước .

4, Cơ quan thuế địa phương nơi cơ quan thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đóng trụ sở có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định tại Thông tư này và Thông tư số 54/1999/TT-BTC ngày 10/05/1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/01/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước.

TRÌNH TỰ XIN CẤP PHÉP XÂY DỰNG NHÀ Ở NÓI CHUNG

Tuy nhiên, để việc xin giấy phép xây dựng được diễn ra suôn sẻ, gia chủ cần hiểu rõ trình tự xin giấy phép xây dựng nhà ở. Trong khoanh vùng phạm vi bài viết, chúng tôi cũng xin tổng hợp và san sẻ đến quý vị những thông tin này .

Theo lao lý tại Điều 8 Nghị định 64/2012 / NĐ-CP ngày 04/09/2012 của nhà nước thì để được cấp giấy phép xây dựng, thủ tục xin giấy phép xây dựng khu công trình, thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà cấp 4, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau gồm có : Đơn đề xuất cấp giấy phép xây dựng theo mẫu, Bản sao xác nhận giấy ghi nhận quyền sở hữu đất và Hai bộ bản vẽ phong cách thiết kế căn nhà .

– Các khu công trình xin cấp phép xây dựng nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau thuộc địa giới hành chính Q., huyện, người dân nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân quận huyện .
– Các khu công trình nhà ở riêng không liên quan gì đến nhau ở điểm khu dân cư nông thôn thuộc địa giới hành chính xã, nộp hồ sơ tại Ủy Ban Nhân Dân xã .

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CẬP NHẤT MỚI NHẤT 2018

( Được pháp luật tại Điều 8 Nghị định 64/2012 / NĐ-CP về cấp giấy phép xây dựng ). Theo đó, thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng gồm :

1, Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình).

2, Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3, Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định. Mỗi bộ gồm:

a ) Bản vẽ mặt phẳng vị trí khu công trình trên lô đất, mặt phẳng ranh giới lô đất, bản vẽ bình đồ ( so với khu công trình theo tuyến ), sơ đồ đấu nối với hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào của khu công trình ( giao thông vận tải, thoát nước ) ;

b) Bản vẽ các mặt bằng, các mặt đứng, mặt cắt chủ yếu của công trình;

c ) Bản vẽ mặt phẳng móng, mặt phẳng cắt móng, những bản vẽ cấu trúc chịu lực chính ( móng, khung, tường, mái chịu lực ) ;
Trên đây, chúng tôi vừa chi sẻ đến bạn đọc những thông tin về ngân sách xin phép xây dựng nhà ở. SHAC kính chúc quý vị có được thông tin tìm hiểu thêm hữu dụng, thiết thực. SHAC cảm ơn quý vị đã theo dõi bài viết .
Quý vị cũng hoàn toàn có thể xem thêm về bộ sưu tập phong cách thiết kế nhà đẹp của SHAC tại đây :

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Để lại bình luận